Trung tâm Năng lượng và máy Nông nghiệp đã và đang thực hiện lắp đặt và chuyển giao các hệ thống sấy nông sản cho các nước như Tanzania, Philippines, Lào, Cam-pu-chia, Myanmar, và Bangladesh.

      

        Máy sấy lúa đã được chuyển giao sang Tanzania & Philippines 

Số lần xem trang: 247
Điều chỉnh lần cuối: 09-09-2018

Chuyển giao Công nghệ sấy

Chuyển giao kỹ thuật sấy và lắp đặt hệ thống sấy LÚA 100 tấn/ngày tại Tanzania (Châu Phi) (24-11-2010)

Máy sấy LÚA đảo chiều không khí (SRA) tại Philippines (23-11-2010)

Trang liên kết

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín sáu tám chín tám

Xem trả lời của bạn !