Số lần xem trang: 2129
Điều chỉnh lần cuối: 10-09-2018

Chuyển giao và lắp đặt Hệ thống sấy lúa 100 tấn/ngày tại Tanzania (châu Phi)

Trang liên kết

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai tám chín một không

Xem trả lời của bạn !