Tựa đề “Đưa cuộc cánh mạng nông nghiệp bền vững vào sản xuất lúa gạo tại Châu Á bằng cách giảm thiểu các thất thoát có thể ngăn ngừa được, trước và sau thu hoạch” với sự tài trợ của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và do Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI) chủ trì, triển khai tại 3 nước: Philippines, Campuchia và Việt Nam.

Tựa đề “Đưa cuộc cánh mạng nông nghiệp bền vững vào sản xuất lúa gạo tại Châu Á bằng cách giảm thiểu các thất thoát có thể ngăn ngừa được, trước và sau thu hoạch” với sự tài trợ của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và do Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI) chủ trì, triển khai tại 3 nước: Philippines, Campuchia và Việt Nam. Tại Việt Nam Dự án do Trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh điều phối với sự tham gia của các đơn vị Viện/Trường từ Bắc đến Nam nhằm triển khai rộng khắp đến các vùng sản xuất lúa trên phạm vi cả nước. Dự án được thực hiện trong vòng 4 năm bắt đầu từ tháng 4 năm 2009 và được chia ra 5 vùng để thực hiện:

Vùng 1:  Đồng bằng Sông Hồng đến Thanh Hóa do Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ Sau Thu hoạch chủ trì.

Vùng 2:  Nghệ An đến Quảng Ngãi do trường Đại học Nông Lâm Huế chủ trì.

Vùng 3:  Bình Định đến các tỉnh miền Đông Nam Bộ do Trung tâm Năng lượng và Máy Nông nghiệp, Đại học Nông Lâm Tp HCM chủ trì.

Vùng 4: Các tỉnh đồng bằng sông Cửa Long về phía bắc Sông Hậu do Phân Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ Sau Thu hoạch chủ trì.

Vùng 5: Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long về phía Nam Sông Hậu do Đại học Cần Thơ chủ trì.

5 Vùng thực hiện Dự án công nghệ Sau thu hoạch (ADB-IRRI RETA N0.6489)

 

Xem các báo và các liên kết khác:

iro.hcmuaf.edu.vn/contents.php

baogialai.vn/channel/722/201005/Tap-huan-ve-cong-nghe-sau-thu-hoach-lua-gao-1941851/

www.baophuyen.com.vn/Trangch%E1%BB%A7/Kinht%E1%BA%BF/tabid/82/GId/82/itemIndex/-1/NId/52283/Default.aspx

caem.hcmuaf.edu.vn/contents.php

www.khuyennongvn.gov.vn/c-hdknkn/b-tthuanluyen/phu-yen-tap-huan-cong-nghe-sau-thu-hoach-lua-gao/view

 www.huaf.edu.vn/modules.php

caem.hcmuaf.edu.vn/contents.php


 

Số lần xem trang: 472
Điều chỉnh lần cuối: 10-09-2018

Dự án Sau thu hoạch lúa gạo (ADB-IRRI RETA No.6489)

Trang liên kết

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai không bảy chín sáu

Xem trả lời của bạn !