Mục tiêu của đề tài là cải tiến các máy hiện có hoặc thiết kế các máy mới (nếu chưa có) để phục vụ cho việc cơ giới hoá canh tác cây mía, sau đó chuyển giao cho tỉnh Đồng Nai. Đề tài được tiến hành từ tháng 12 -2004 đến tháng 5 - 2006, báo cáo kết thúc vào tháng 6 năm 2007. Các thiết bị, máy móc gồm:

1)            Máy làm đất ( Cày ngầm CN 2,0; bừa đĩa BV 2,2).Thiết bị đo lực cản kéo của các máy canh tác được thiết kế với cảm biến đo lực kết nối với phần mềm tự ghi thông qua máy vi tính.

2)            Máy trồng mía MTM 1máy cắt hom MCHM 8A - được cải tiến từ máy trồng mía MTM 2 và máy cắt hom MCHM 8- trồng hàng đơn, khoảng cách hàng ≥ 1,2 m; trọng lượng máy 1200 kG; liên kết với máy kéo 50 – 80 HP (đây là loại máy kéo phổ biến hiện nay).

3)            Cuốc quay CQ 3.0 liên kết máy kéo 50 HP. Do đã thử nghiệm khi chăm sóc trên ruộng trồng bắp, nhận thấy cuốc quay do hãng John Deere (Mỹ) sản xuất làm việc khá tốt nên chúng tôi tham khảo mẫu này để thiết kế và chế tạo, năng suất gần 1 ha/h.

4)            Máy chăm sóc mía CSM 3.0 liên kết với máy kéo cỡ 50 HP. Máy thực hiện cùng lúc công việc: Xới tơi đất để diệt cỏ và bón phân hoá học cho cây. Tuỳ theo mục đích sử dụng có thể xới bón 1 hoặc 2 hàng, công suất 0.4 ha/h.

5)            Máy chăm sóc mía CSM 1 liên kết với máy kéo 2 bánh (khi mía đã khép tán các loại máy kéo lớn không thể dùng để chăm sóc). Máy thực hiện công việc là xới đất và bón phân giữa hai hàng mía. Năng suất máy 0.15 ha/h.

6)           Máy băm lá mía giữa hàng BLM 1 liên kết với máy kéo hai bánh. máy băm lá giữa hai hàng mía khi chăm sóc để tạo điều kiện cho cây mía phát triển và các máy canh tác tiếp theo ( máy thu hoạch mía).

7)            Máy thu hoạch mía AG - KBL  do đề tài  thiết kế , chế tạo máy thu hoạch mía chế tạo. các khảo nghiệm cho thấy máy chỉ thu hoạch dược mía giống; mía thịt đã đốt lá. Máy chưa được thực tế chấp nhận ứng dụng.

Hầu hết các máy trên (ngoại trừ máy thu hoạch mía, máy băm lá mía và cuốc quay) đã được đề tài bàn giao và  nghiệm thu kĩ thuật cho công ty CP mía đường La Ngà.

Nói chung , việc nghiên cứu trên đã tạo ra một bước tiến vượt bậc trong qui trình CGH canh tác cây mía. Các máy móc này có thể được ứng dụng trên những vùng khác có điều kiện tương tự  như tại Đồng Nai.

Số lần xem trang : :4420
Nhập ngày : 02-01-2008
Điều chỉnh lần cuối :14-04-2008

-

Trang liên kết

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn sáu tám tám không

Xem trả lời của bạn !