Liên hợp Máy trồng mía MTM-2 và Máy cắt hom mía MCHM-8 đã được Trung tâm Năng lượng và máy Nông nghiệp chế tạo, ứng dụng trồng ở Đồng Nai, Tây Ninh. Việc ứng dụng máy làm giảm công lao động nặng nhọc tăng năng suất cây trồng và tăng lợi ích kinh tế trong việc sản xuất mía đường.

    Nhằm ứng dụng kết quả của các đề tài nghiên cứu của "Chương trình Mía đường thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM", trong đó có đề tài "Nghiên cứu thiết kế chế tạo Máy trồng mía", Trung tâm Năng lượng và Máy Nông nghiệp tiếp tục thực hiện đề tài "Nghiên cứu ứng dụng cơ giới hoá sản xuất mía tại tỉnh Đồng Nai" với mục đích là thông qua khảo nghiệm các thiết bị và công nghệ đã được nghiên cứu trong và ngoài nước, kết hợp với một số cải tiến cấn thiết phù hợp với địa hình đất đai tại tỉnh Đồng Nai. Các công đoạn bao gồm làm đất, gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao năng suất lao động và hạ giá thành sản phẩm mía nguyên liệu cho các nhà máy đường. Đề tài này đã được thực hiện từ tháng 6 năm 2004 đến tháng 6 năm 2006 và được nghiệm thu đạt kết quả Khá vào tháng 7 năm 2006.

Một số hình ảnh của đề tài.

1 - Khâu làm đất

 
Cày ngầm CN 2.0
(Liên hợp với máy kéo ≥ 80Hp)

Cày 3 chảo 

(Liên hợp với máy kéo  ≥ 50Hp)


Máy Gom gốc
(Liên hợp với máy kéo  ≥ 50Hp)


Máy trang phẳng


Thao diễn các máy cơ giới hóa cây mía


Thao diễn các máy cơ giới hóa cây mía

2 - Khâu trồng


Máy trồng mía MTM 2


Máy cắt hom mía MCHM 6


Kiểm tra độ đồng đều của hom mía sau khi trồng bằng máy MTM 2

Ban chủ nhiệm chương trình mía đường

kiểm tra mía trồng bằng máy MTM 2

3 - Khâu chăm sóc


Máy chăm sóc mía CSM 3.0 (liên hợp với máy kéo 50HP)
 (Công dụng: Chăm sóc mía tơ lần 1,2 và mía gốc)


Máy chăm sóc mía CSM 1 (liên hợp với máy kéo 15HP)
 (Công dụng: Chăm sóc mía lần 3)


Máy băm lá mía BLM 1


Hàng mía trước (trái) và sau (phải) khi chăm sóc

4 - Khâu thu hoạch


Máy thu hoạch mía AG-KBL


Máy thu hoạch mía AG-KBL

Số lần xem trang : :5282
Nhập ngày : 02-01-2008
Điều chỉnh lần cuối :13-04-2008

-

Trang liên kết

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín hai chín sáu ba

Xem trả lời của bạn !