Tập huấn chuyên đề sử dụng thanh củi trấu và viên nén từ trấu làm nhiên liệu cho nồi hơi công nghiệp. 

Số lần xem trang : :4302
Nhập ngày : 10-02-2015
Điều chỉnh lần cuối :09-09-2018

Năng lượng sinh khối

Trang liên kết

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn bảy bảy hai

Xem trả lời của bạn !