Mục tiêu của đề tài là cải tiến các máy hiện có hoặc thiết kế các máy mới (nếu chưa có) để phục vụ cho việc cơ giới hoá canh tác cây mía, sau đó chuyển giao cho tỉnh Đồng Nai. Đề tài được tiến hành từ tháng 12 -2004 đến tháng 5 - 2006, báo cáo kết thúc vào tháng 6 năm 2007. Các thiết bị, máy móc gồm:

Trang liên kết

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy bốn bốn chín năm

Xem trả lời của bạn !