Liên hợp Máy trồng mía MTM-2 và Máy cắt hom mía MCHM-8 đã được Trung tâm Năng lượng và máy Nông nghiệp chế tạo, ứng dụng trồng ở Đồng Nai, Tây Ninh. Việc ứng dụng máy làm giảm công lao động nặng nhọc tăng năng suất cây trồng và tăng lợi ích kinh tế trong việc sản xuất mía đường.

Trang liên kết

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu ba tám không ba

Xem trả lời của bạn !