Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Năng lượng và Máy Nông nghiệp
                         Trường đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh
                         Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức
                         ĐT/Fax: 08. 3722 0 725;    08. 3896 3 805
                         Website:www.caem.hcmuaf.edu.vn
                         Email: ttnl@hcmuaf.edu.vn

 

Trung tâm Năng Lượng và Máy Nông nghiệp (TTNLMNN) trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh được thành lập vào cuối năm 2001 với nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai phục vụ sản xuất trong 3 lĩnh vực:
a) Năng lượng trong nông nghiệp, chủ yếu là năng lượng tái tạo
b) Máy nông nghiệp ngoài đồng và trong chuồng trại.
c) Máy chế biến nông sản và thực phẩm.
Ngoài ra cũng bước đầu nghiên cứu cơ khí phục vụ các lĩnh vực mới như công nghệ sinh học, môi trường, tự động hoá,...

Trong mỗi lĩnh vực, các hoạt động bắt đầu bằng nghiên cứu trong phòng thí nghiệm với các máy mẫu, sau đó triển khai thí nghiệm tại các cơ sở địa phương. Cuối cùng là chuyển giao kỹ thuật, bao gồm huấn luyện đào tạo, chuyển giao thiết bị...

Với khởi đầu chỉ có 4 thành viên: 1 tiến sĩ, 1 thạc sĩ và 2 kỹ sư.  Đến năm 2014, số cán bộ kĩ thuật và công nhân chế tạo đã là 10 thành viên, trong đó có 1 Tiến sĩ, 5 thạc sĩ, 3 kỹ sư và 1 kỹ thuật viên.

 

Số lần xem trang : :5081
Nhập ngày : 17-12-2007
Điều chỉnh lần cuối :06-04-2016

Trung tâm

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một bảy hai tám