Địa chỉ liên hệ: TRUNG TÂM NĂNG LƯỢNG VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP-
                          Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
                          Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức
                          ĐT/Fax: (+8428) 3722.0725 . Email: ttnl@hcmuaf.edu.vn
                          Website:www.caem.hcmuaf.edu.vn
                         Email: ttnl@hcmuaf.edu.vn

 

Trung tâm Năng lượng và Máy Nông nghiệp (TT.NLMNN)- trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh được thành lập vào cuối năm 2001 với nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai phục vụ sản xuất trong 3 lĩnh vực:
a) Năng lượng trong Nông nghiệp, chủ yếu là năng lượng tái tạo;
b) Máy nông nghiệp ngoài đồng và trong chuồng trại; và
c) Máy chế biến nông sản và thực phẩm.
Ngoài ra cũng bước đầu nghiên cứu cơ khí phục vụ các lĩnh vực mới như Công nghệ Sinh học, Môi trường, Tự động hoá,...

Trong mỗi lĩnh vực, các hoạt động bắt đầu bằng việc nghiên cứu trong phòng thí nghiệm với các máy mẫu, sau đó triển khai thí nghiệm tại các cơ sở địa phương. Cuối cùng là chuyển giao kỹ thuật, bao gồm huấn luyện đào tạo, chuyển giao thiết bị,...

Với khởi đầu chỉ có 4 thành viên gồm 1 Tiến sĩ, 1 Thạc sỹ và 2 Kỹ sư.  Đến năm 2014, số cán bộ kĩ thuật và công nhân chế tạo tại Trung tâm đã là 10 thành viên, trong đó có 1 Tiến sĩ, 5 Thạc sỹ, 3 Kỹ sư, và 1 Kỹ thuật viên.

 

Số lần xem trang : :6912
Nhập ngày : 17-12-2007
Điều chỉnh lần cuối :08-03-2018

Giới thiệu

Danh sách cán bộ nhân viên Trung tâm(14-12-2007)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm bảy một sáu bốn

Xem trả lời của bạn !