TRUNG TÂM NĂNG LƯỢNG VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP -
    Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
   
Địa chỉ:  Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Tp.HCM
     ĐT:   (+84) 28 3722.0725 .    Email:   ttnl@hcmuaf.edu.vn

  Website:   
www.caem.hcmuaf.edu.vn

Trung tâm Năng lượng và Máy Nông nghiệp (TT.NLMNN) của Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh được thành lập vào năm 2001 với nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai phục vụ sản xuất trong 3 lĩnh vực gồm:

a) Năng lượng trong Nông nghiệp, chủ yếu là năng lượng tái tạo;

b) Máy Nông nghiệp ngoài đồng và trong chuồng trại; và

c) Máy chế biến nông sản và thực phẩm.

Ngoài ra, Trung tâm cũng nghiên cứu cơ khí phục vụ các lĩnh vực mới như Công nghệ Sinh học, Môi trường, Tự động hoá, v.v.

Trong mỗi lĩnh vực, các hoạt động bắt đầu bằng việc nghiên cứu trong phòng thí nghiệm với các máy mẫu, sau đó triển khai thí nghiệm tại các cơ sở địa phương. Cuối cùng là chuyển giao kỹ thuật, bao gồm huấn luyện đào tạo, chuyển giao công nghệ-thiết bị, v.v.

Số lần xem trang: 8589
Điều chỉnh lần cuối: 10-10-2018

Trang liên kết

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai một không sáu hai

Xem trả lời của bạn !