Họ tên

Chức vụ

Địa chỉ Email

       TS. Nguyễn Thanh Nghị

Giám đốc, GV

ntnghi@hcmuaf.edu.vn

       ThS. Trần Văn Tuấn

Giảng viên

tvtuan@hcmuaf.edu.vn

       ThS. Lê Quang Vinh

Nghiên cứu viên

lqvinh@hcmuaf.edu.vn

       ThS. Trần Văn Khanh

Cố vấn

tvkhanh@hcmuaf.edu.vn

       NGND.TS. Phan Hiếu Hiền

Cố vấn

phhien1948@yahoo.com

       ThS. Nguyễn Văn Xuân

Cố vấn

vanxuan310156@gmail.com

       CN. Võ Thị Ngọc Hạnh

Thư ký

vothingochanh102@gmail.com

       KS. Đỗ Viết Định

Kĩ thuật viên

 

       KS. Nguyễn Trùng Dương

Kĩ thuật viên

 

       Bùi Công Hanh

Nhân viên kỹ thuật

 

 

 

 

Số lần xem trang: 8589
Điều chỉnh lần cuối: 07-09-2018

Trang liên kết

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai bảy năm sáu bảy

Xem trả lời của bạn !