Họ tên

Chức vụ

Địa chỉ Email

       TS. Nguyễn Thanh Nghị

Giám đốc, GV

ntnghi@hcmuaf.edu.vn

       ThS. Trần Văn Khanh

Giảng viên chính

tvkhanh@hcmuaf.edu.vn

       ThS. Trần Văn Tuấn

Giảng viên

tvtuan2509@yahoo.com

       ThS. Lê Quang Vinh

Nghiên cứu viên

lqvinh@hcmuaf.edu.vn

       NGND.TS. Phan Hiếu Hiền

Cố vấn

phhien1948@yahoo.com

       ThS. Nguyễn Văn Xuân

Cố vấn

 

vanxuan310156@gmail.com

 

       CN. Võ Thị Ngọc Hạnh

Thư kí

vothingochanh102@gmail.com

       KS. Đỗ Viết Định

Kĩ thuật viên

 

       KS. Nguyễn Trùng Dương

Kĩ thuật viên

 

       Nguyễn Quyết Định

Nhân viên kĩ thuật

 

       Minh Văn Tú

Nhân viên kĩ thuật

 

       Bùi Công Hanh

Nhân viên kỹ thuật

 

 

Số lần xem trang : :5079
Nhập ngày : 14-12-2007
Điều chỉnh lần cuối :11-05-2017

Giới thiệu

Giới thiệu Trung tâm Năng lượng và Máy Nông nghiệp(17-12-2007)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai bốn không không chín