Họ tên

Chức vụ

Địa chỉ Email

       TS.   Phan Hiếu Hiền

Nguyên Giám đốc

phhien1948@yahoo.com

 

       ThS. Nguyễn Văn Xuân

Nguyên Giám đốc, GVC

vanxuan310156@gmail.com

 

       TS. Nguyễn Thanh Nghị

Giám đốc, GV ntnghi@hcmuaf.edu.vn

 

       ThS. Trần Văn Khanh

 

Giảng viên chính

tvkhanh@hcmuaf.edu.vn

       ThS. Trần Văn Tuấn

Giảng viên

tvtuan2509@yahoo.com

       ThS. Lê Quang Vinh Nghiên cứu viên lqvinh@hcmuaf.edu.vn

       ThS. Nguyễn Đức Cảnh

Nghiên cứu viên

 

ndcanh@hcmuaf.edu.vn

       KS. Hấu Đức Hòa
Nghiên cứu viên

hauduchoa@gmail.com

       KS. Võ Thị Ngọc Lợi
Nghiên cứu viên
ngocloi89@gmail.com
          Bùi Công Hanh Nhân viên kỹ thuật  

 

 

 

Số lần xem trang : :4299
Nhập ngày : 14-12-2007
Điều chỉnh lần cuối :09-03-2017

Cán bộ nhân viên trung tâm

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu năm năm ba ba