Some pictures taken at the demonstration:

   

   

   

 

 

(Info & photoLe Quang Vinh_CAEM )

Page count : :530
Created : 02-05-2019
Last modify :10-05-2019

Tin tức hoạt động của TT.NLMNN

Web links

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy ba ba không chín

Xem trả lời của bạn !