This is the NEWS: "Agricultural industrialization and rural construction, No. 03-2018" (in Vietnamese). 

 

 

Read details of the news and download the file (.pdf, in Vietnamese)  HERE 

Page count : :464
Created : 15-09-2018
Last modify :15-09-2018

Tin tức hoạt động của TT.NLMNN

Web links

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một bảy sáu hai sáu

Xem trả lời của bạn !