-----------------------------------------------------------------------------------

ThS. Trần Văn Tuấn (*), ThS. Lê Quang Vinh, PGS. TS. Lê Anh Đức

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

(*) Email: tvtuan2509@yahoo.com.   ĐT: (028) 3722.0725,  0908.491.324

Bài báo được đăng trên: TẠP CHÍ CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN  ISSN 1859 - 4026, Số 29/2018 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TÓM TẮT

 

Mục đích nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả sấy cà phê nhân bằng kỹ thuật sấy hai giai đoạn, kết hợp giữa sấy tầng sôi và sấy tháp. Nghiên cứu đã tính toán, thiết kế và chế tạo một mô hình hệ thống sấy hai giai đoạn cho sấy cà phê nhân, gồm một máy sấy tầng sôi 70 kg/h kết hợp với máy sấy tháp 70 kg/mẻ. Kết quả thực nghiệm đã xác định được các thông số chính của chế độ sấy thích hợp, hiệu quả, cụ thể như sau: Vận tốc gió bề mặt và nhiệt độ tác nhân sấy ở máy sấy tầng sôi lần lượt là 3,2 m/s và 100oC, trong khi đó, nhiệt độ tác nhân sấy thích hợp khi sấy cà phê nhân ở máy sấy tháp là 45oC. Tổng thời gian thực tế để hoàn thành mẻ sấy 70 kg là 27,3 giờ. Các kết quả phân tích chi phí năng lượng riêng ở hệ thống sấy 2 giai đoạn đang nghiên cứu là 2,53 kWh/kg cà phê nhân khô, so với ở máy sấy tĩnh SRA là 2,24 kWh/kg và ở hệ thống sấy tĩnh kết hợp trống quay là 2,37 kWh/kg.

 

Từ khóa: Máy sấy cà phê nhân, máy sấy tầng sôi, máy sấy tháp, vận tốc gió bề mặt, nhiệt độ tác nhân sấy.

 

 

SUMMARY

 

The aim of the study was to evaluate the efficiency of drying coffee bean by the two-stage drying technique using a fluidized-bed dryer combined a recirculating columnar dryer. The study calculated, designed, and fabricated sucessfully a model of two-stage drying system including of a 70-kg/h fluidized-bed dryer and a 70-kg/batch recirculating columnar dryer. The experiment results determined the main parameters of the appropriate-efficient drying regime, namely: the drying temperature of 100oC and the superficial air velocity of 3.2 m/s were applied at the fluidized-bed dryer, while the drying air temperature of 45oC at the recirculating column dryer to be suitable for drying coffee bean. The total drying time required to finalize one 70-kg batch was 27.3 hours. The analytic results for the parameter of specific energy consumption at the two-stage drying system carried out under this study is 2.53 kWh/kg of dried product, comparing to that of 2.24 kWh and 2.37 kWh per 1 kg of dried product at the reversible flatbed dryer and the existing two-stage drying systems, respectively.

     

 

Keywords: Coffee been dryer, fluidized-bed dryer, recirculating column dryer, superficial air velocity, temperature of drying agent.

 

Bài báo (Full-text paper)  .PDF

Số lần xem trang : :35
Nhập ngày : 05-07-2018
Điều chỉnh lần cuối :

Bản tin

THÔNG TIN CÔNG THÔN, Số 02-2018(02-07-2018)

QUẠT SẤY(14-06-2018)

MÁY SẤY CÀ PHÊ(12-06-2018)

THÔNG TIN CÔNG THÔN, Số 01-2018(28-05-2018)

TẬP HUẤN: CƠ GIỚI HOÁ SAU THU HOẠCH SẢN XUẤT LÚA GIỐNG, (An Giang, 10-12/5/2018)(16-05-2018)

TẬP HUẤN ĐÀO TẠO: QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, SỬA CHỮA VÀ BẢO QUẢN MÁY CẤY VÀ MÁY PHUN THUỐC(08-03-2018)

MÁY SẤY HẠT Ở VIỆT NAM(06-03-2018)

Hội thảo “The Ultra Hermetic Storage: A seminar- workshop for ensuring Vietnam’s rice quality”(06-10-2017)

TẬP HUẤN KỸ THUẬT BẢO QUẢN NÔNG SẢN SAU THU HOẠCH 30/08-01/09/2017(13-09-2017)

TẬP HUẤN CÔNG NGHỆ SẤY VÀ BẢO QUẢN SAU THU HOẠCH TẠI TỈNH ĐẮK NÔNG(23-05-2017)

HỘI THẢO “REVIEW AND PLANNING” THUỘC DỰ ÁN QUẢN LÝ RƠM RẠ IRRI-BMZ, Tp. Mỹ Tho, 28-29/03/2017(05-04-2017)

NGND TS. PHAN HIẾU HIỀN NHẬN GIẢI THƯỞNG CỦA SEARCA(08-12-2016)

HỘI THẢO VÀ TRÌNH DIỄN MÁY CUỐN RƠM TẠI CAMPUCHIA (01-06-2016)

HỘI THẢO, TRÌNH DIỄN CÔNG NGHỆ-THIẾT BỊ THU GOM VÀ XỬ LÝ RƠM RẠ, VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, 2016(17-03-2016)

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ VẤN ĐỀ XỬ LÝ RƠM RẠ, CẦN THƠ 2016 (17-03-2016)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn hai bốn một hai

Xem trả lời của bạn !