Máy sấy đảo chiều không khí (SRA) dùng cho CÀ PHÊ loại nguyên quả, có cơ giới hoá nhập & tháo liệu (tuỳ theo yêu cầu). Các mẫu thiết kế với khả năng chứa từ 07 tấn/mẻ, 15 tấn/mẻ, 25 tấn/mẻ, & 35 tấn/mẻ.

Trang liên kết

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy tám một chín chín

Xem trả lời của bạn !