Tài liệu đính kèm (file Ebook-MaySayHat_VietNam-PhanHieuHien_&CTV.pdf) là bản scan từ sách “MÁY SẤY HẠT Ở VIỆT NAM” đã xuất bản vào năm 2000, nhằm giúp thông tin tham khảo cho độc giả quan tâm đến vấn đề sấy hạt. Mọi người tùy nghi sử dụng nhưng cần trích dẫn nguồn. Do điều kiện thực tế đa dạng, các ứng dụng dựa trên tài liệu này cũng cần theo phán đoán và kinh ngiệm của người tham khảo. Các tác giả không chịu trách nhiệm về kết quả ứng dụng của độc giả trong thực tế.

 

MÁY SẤY HẠT Ở VIỆT NAM

--------------------------------------------------

Tác giả:

                   PHAN HIẾU HIỀN

                   NGUYỄN VĂN XUÂN

                   NGUYỄN HÙNG TÂM

                   LÊ VĂN BẠN

                   TRƯƠNG VĨNH

Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM

------------------------------------------------------------------------------

NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP 

TP.HCM, Năm 2000

Mời độc giả xem chi tiết ở file đính kèm: File tài liệu

 

Số lần xem trang : :275
Nhập ngày : 06-03-2018
Điều chỉnh lần cuối :09-09-2018

Xuất bản sách "Công nghệ Sau thu hoạch Lúa gạo ở Việt Nam" (30-11-2010)

Trang liên kết

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai ba năm năm không

Xem trả lời của bạn !