1. Tên, địa chỉ đơn vị:

Tên đơn vị: TRUNG TÂM NĂNG LƯỢNG VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP,

                    TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM.

Tên tiếng Anh: Center for Agricultural Energy and Machinery, Nong Lam University

Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

Điện thoại: (+84) 8 37220725      Fax: (+84) 8 37220725

Website: http://caem.hcmuaf.edu.vn

Email: ttnl@hcmuaf.edu.vn

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm tám tám ba chín