The CAEM is currently fabricating and providing blowers (with several various sizes) to use for agro-product and food dryers to agencies/individuals in the needs.

 

 

The CAEM grass chopper

Web links

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám không hai ba năm

Xem trả lời của bạn !