Trung tâm Năng lượng và Máy Nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm TP.HCM vừa xuất bản bài báo khoa học “NGHIÊN CỨU SẤY KHOAI MÌ, KẾT QUẢ ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN MÁY SẤY ĐẢO CHIỀU KHÔNG KHÍ ĐỂ SẤY KHOAI MÌ LÁT” với tên tiếng Anh RESEARCH ON CASSAVA DRYING, APPLICATION AND PROMOTION OF THE REVERSIBLE AIRFLOW FLATBED DRYERS FOR SLICED CASSAVA  ở tạp chí Journal of Food Science and Engineering. Xem các liên kết  hoặc tải PDF tại đây:

Số lần xem trang : :1164
Nhập ngày : 23-03-2016
Điều chỉnh lần cuối :12-10-2017

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai một một sáu không

Xem trả lời của bạn !