Số lần xem trang : :4194
Nhập ngày : 26-11-2010
Điều chỉnh lần cuối :10-09-2018

Chuyển giao và lắp đặt Hệ thống sấy lúa 100 tấn/ngày tại Tanzania (châu Phi)

Trang liên kết

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bảy không ba không

Xem trả lời của bạn !