Năm 2009 TRUNG TÂM NĂNG LƯỢNG VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP, ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM đã Xây dựng Đề án Thiết kế  Dây chuyền Công nghệ Sau thu hoạch Bắp và lắp đặt dây chuyền chế biến bắp giống và bắp thương phẩm cho Công ty Bảo vệ Thực vật Sài Gòn (SPC) có chi nhánh SPAgri ở tỉnh Champasak của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Xem tiếp. data/DayChuyenCheBienBapGiong_CHDCNDLao.pdf

Số lần xem trang : :3856
Nhập ngày : 25-11-2010
Điều chỉnh lần cuối :25-11-2010

Các dịch vụ

MÁY SẤY LÚA GIỐNG, LÚA THƯƠNG PHẨM (SRA)(01-12-2010)

CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT SẤY VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG SẤY LÚA 100 TẤN/NGÀY TẠI TANZANIA (CHÂU PHI)(24-11-2010)

Các dịch vụ(17-04-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám tám hai ba năm

Xem trả lời của bạn !